Medlem

Blub

Som medlem har du inte bara möjlighet att dyka och gå kurser för oss, utan har dessutom fri tillgång till UV-rugbyn.

I priset ingår ett medlemskap i Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) och SSDFs  olycksfallförsäkring. Medlem blir du enklast genom att sätta in medlemsavgiften på postgiro 26 35 91-0 eller till klubben swish 123 189 93 01. Ange personuppgifter och hela personnumret samt mailadress.
Dessa uppgifter kan kompletteras via mail till vår kassör

TÄNK PÅ ATT BETALA MEDLEMSAVGIFT TIDIGT PÅ ÅRET FÖR ATT BLI FÖRSÄKRAD!

Senior (född innan 1993)
500:-
Junior (född 1999 tom 1998)
500:-
Minior (född 1999 eller senare)
500:-
Familjemedlem senior (född innan 1993)
250:-
Familjemedlem ungdom (född 1993 eller senare)
250:-
Dubbelansluten
250:-
Lokalnyttjare (Endast löpning, bastu)
250:-
Studerande senior
250:-

 

Notera att det måste finnas en fullt betalade senior på familj om familjesenior och familjeungdom ska nyttjas.