Bli medlem

Medlemsförmåner

I priset ingår ett medlemskap i Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) och därigenom skydd av SSDFs olycksfallsförsäkring. 
Medlemskapet i SSDF ger dig också tillgång till onlinemagasinet DYK.

Som medlem i DKK får du:
 • Träna UV-rugby och följa med på eventuella matcher och cuper.
 • Göra prova-på-dyk .
 • Följa med på båtutfärder för sport- och fridykning.
 • Fylla på luft med klubbens kompressor.
 • Hyra klubbens dykutrustning.
 • Utnyttja klubbens simhallstider för antingen motionssim, bubbelpool eller bastu.
 • Delta i grill-/bastukvällar och andra gemenskapsaktiviteter.
 • 30% i rabatt när du hyr vårt klubbhus. Det gäller dock att du har varit medlem sedan föregående år för att rabatten ska gälla.

Hur du blir medlem

Medlem blir du genom att sätta in medlemsavgiften på Bankgiro 5535-7925 eller att Swisha till 123 261 68 03. Ange namn, hela personnumret samt e-postadress.
Dessa uppgifter kan kompletteras via e-post till vår kassör.

Medlemskapsformer och avgifter

Senior (16 år och äldre)
790:-
Junior (0-15 år)
350:-
Stödmedlem eller medlem i annan förening
300:-
 • En stödmedlem blir ej ansluten till SSDF och omfattas därigenom inte av SSDFs försäkring. Medlemskap i SSDF genom annan förening påverkas ej.
 • En stödmedlem, som ej är ansluten till SSDF genom en annan förening, får inte delta i varken fri-och apparatdykning, UV-rugby eller simning.
 • I övrigt erbjuder stödmedlemskapet samma rättigheter och skyldigheter som övriga medlemsformer.

QR-koder för Swish. Skanna koden för det medlemskap du vill teckna i Swish-appen.