Bli medlem

Medlemsförmåner

Som medlem har du inte bara möjlighet att dyka och gå kurser hos oss, du kan även träna UV-rugby.

I priset ingår ett medlemskap i Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) och SSDFs olycksfallsförsäkring. 

Som medlem i DKK erhåller du 30% i rabatt när du hyr vår klubblokal för privata ändamål. Det gäller dock att du har varit medlem sedan året innan för att rabatten ska gälla.

Hur du blir medlem

Medlem blir du enklast genom att sätta in medlemsavgiften på bankgiro 5535-7925 eller att swisha till 123 261 68 03. Ange personuppgifter och hela personnumret samt e-postadress.
Dessa uppgifter kan kompletteras via e-post till vår kassör.

TÄNK PÅ ATT BETALA MEDLEMSAVGIFT TIDIGT PÅ ÅRET FÖR ATT BLI FÖRSÄKRAD!

Medlemsavgift Senior (16 år och äldre)
790:-
Medlemsavgift Junior (0-15 år)
350:-
Stödmedlem eller medlem i annan förening
300:-
  • En stödmedlem blir ej ansluten till SSDF och omfattas därigenom inte av SSDFs försäkring. Medlemskap i SSDF genom annan förening påverkas ej.
  • En stödmedlem, som ej är ansluten till SSDF genom en annan förening, får inte delta i varken fri-och apparatdykning, UV-rugby eller simning.
  • I övrigt erbjuder stödmedlemskapet samma rättigheter och skyldigheter som övriga medlemsformer.

QR-koder för Swish. Skanna koden för det medlemskap du vill teckna i Swish-appen.