Stadgar & protokoll

Stadgar

Föreningens stadgar
Stadgarna senast fastställda av årsmötet 14:e februari 2021.

Protokoll

Årsmöte 2021 
Ordinarie årsmöte hölls i klubbhuset 14:e februari 2021.

Är du intresserad av protokoll från tidigare årsmöten eller andra dokument kan du kontakta föreningens sekreterare.